Freida Pinto for Vanity Fair Style Portfolio, September 2017