Priyanka Chopra Pink Dress at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 09-02-2018